Rozdíly v porovnání se starým štítkem (kromě škály energetické účinnosti):

  • Spotřeba energie uváděná jako vážená spotřeba na 100 cyklů
  • Jmenovitá kapacita pro cyklus praní se sušením a pro cyklus praní
  • Vážená spotřeba vody pro cyklus praní se sušením a pro cyklus praní
  • Hlučnost u odstřeďování, včetně emisní třídy hluku
  • Délka cyklu praní se sušením a cyklu praní