Nový energetický štítek zlepší nabídku i poptávku v oblasti energeticky úsporných spotřebičů

Nový energetický štítek EU je již více než 20 let klíčovým faktorem podporujícím technologické inovace a rozvoj trhu s energeticky úspornými produkty. Štítek stimuloval inovace u výrobců a poptávku po energeticky úsporných produktech ze strany spotřebitelů a profesionálních kupujících.

Stávající koncepce štítku, která uvádí třídy účinnosti A+++ až D, je již příliš komplikovaná a pro kupující je méně transparentní, a proto již nemá takový efekt jako dřív. Proto se Evropská unie rozhodla vrátit se k původní koncepci tříd A–G, což bude v budoucnosti znamenat přehodnocení tříd uváděných na štítku v závislosti na vývoji technologií a trhu.

Projekt Label 2020 má pomoci s bezproblémovým uvedením nových energetických štítků na trh. Projekt Label 2020 byl zahájen v červnu 2019 a bude trvat do ledna 2023. Jeho koordinátorem je Rakouská energetická agentura; projekt je realizován v 16 členských státech EU.

Cíle projektu Label 2020 mají podpořit:

  • spotřebitele a profesionální kupující formou účinných informačních kampaní, služeb a nástrojů;
      • prodejce při správném, účinném a efektivním zavádění nového štítku v prodejnách a internetových obchodních kanálech;
      • výrobce při zajištění správného značení a údajů o produktech;
    • tvůrce předpisů, propagátory a další subjekty při používání a propagaci nového štítku v rámci národních programů, strategií a plánů.

Záštita a partneři projektu v České republice

Projekt LABEL 2020 je v České republice organizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt je organizován v rámci partnerství se Státní energetickou inspekcí ČR.

Jednotlivé aktivity jsou v ČR organizované ve spolupráci s asociacemi APPLIA ČR - Sdružení výrobců spotřebčů a ASE - Asociace spotřební elektroniky.

Zveme vás, abyste se spojili s organizátory projektu a využili tak výhod plynoucích z účasti na přípravě a organizaci komunikačních aktivit o novém energetickém štítkování v rámci projektu Label 2020.

Projekt Label 2020 je financován z programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020 na základě grantové smlouvy č. 847062. Výhradní odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou jeho autoři. Dokument nutně neodráží postoj Evropské unie. Agentura EASME ani Evropská komise nenesou odpovědnost za jakékoliv použití informací zde uvedených.