Nové energetické štítky a zelené nakupování

Rámcové nařízení (EU) 2017/1369 o označování energetickými štítky má za cíl prosazení širšího výběru energeticky úspornějších výrobků. Toto nařízení umožňuje přechod na nový systém energetického štítkování. Díky zavedení účinnějších norem a stále přísnějším požadavkům na měření hlavních parametrů se produkty, které v současnosti patří k těm energeticky nejúspornějším, už nebudou pohybovat v nejvyšší třídě energetické stupnice. Produkty, které jsou už dnes zastaralé, budou postupně z trhu staženy.

Hlavním cílem je, aby toto opatření mělo dvojí efekt. Tím prvním je motivace pro sektor výrobců, aby vyvíjel a uváděl na trh energeticky stále úspornější výrobky, které opět zaujmou místo v těch nejvyšších třídách nové energetické stupnice. Druhým účinkem nařízení EU má být pomoc evropským spotřebitelům činit ekologičtější nákupní rozhodování, a to díky účinnějšímu, inovativnějšímu a ucelenějšímu systému energetického štítkování.

Informace na těchto stránkách usilují o to, aby během transformačního přechodu docházelo k co nejméně chybám, které by eventuálně mohly nastat na všech úrovních obchodního řetězce. Pokyny se zaměřují na konkrétní skupiny spotřebitelů: skupiny nakupujících s velkými objemy nákupů, a to jak veřejných (veřejná správa), tak soukromých (velké podnikatelské skupiny). Nakupující s velkými objemy nákupů byli zvoleni právě díky objemu nakupovaného zboží, protože tento objem může výrazně a pozitivně ovlivnit proces ekologického managementu trhu EU. Poptávka, kterou kupující vytvářejí, nasměruje evropský trh k produkci zboží a služeb s nižším environmentálním dopadem a povede k investicím do inovativních a ekologicky udržitelných řešení.

Ekologické veřejné zakázky v Evropě

Podle různých zákonů jednotlivých Členských států se mohou veřejné subjekty rozhodnout, že nakoupí pouze ty energeticky nejúspornější produkty v rámci vnitrostátních strategií týkajících se ekologických veřejných zakázek (GPP – tzv. zelený nákup). Navíc i v případě, že v budoucnu nebude zelené nakupování podmínkou pro získání veřejných zakázek, „zelený nákup“ by se mohl stát prospěšným doplňujícím kritériem při jejich zadávání.

Evropský rámec pro zadávání veřejných zakázek ukazuje, že instituce Evropské unie zvažují možnost přispění k dosažení cílů stanovených Pařížskou dohodou, strategií oběhového hospodářství a Zelenou dohodou (Green Deal). Těmito cíli jsou čisté nulové emise, k nimž by EU přispěla zavedením povin­ných minimálních kritérií a úkolů pro GPP (minimální kritéria GPP) i povinného hlášení za účelem sledování vývoje v rámci odvětvových právních předpisů všech Členských států. Tato minimální kritéria pro GPP by se mohla stát důležitým nástrojem pro harmonizaci postupů při nákupech veřejné správy v jednotlivých členských státech.