Časté dotazy

Obecná témata

Bude hned od začátku platnosti nového štítku k dispozici třída A, ze které bude možné vybrat a zakoupit ty energeticky nejúspornější výrobky na trhu?

Ne, výrobky třídy A budou u nového energetického štítku k dispozici v omezené míře. Třída A zůstane zpočátku pro některé kategorie výrobků i prázdná a až postupně se zaplní produkty v reakci na budoucí vývoj trhu. Ty nejkvalitnější výrobky dostupné v současnosti na trhu budou nejspíš přeřazeny do tříd B nebo C.

Přijdou nějaká omezení týkající se účasti ve veřejných nabídkových řízeních v případě, že nedojde k přijetí nové energetické stupnice ze strany dodavatele? Pokud ano, odkdy?

Jestliže dodavatel nepřijme novou energetickou stupnici poté, co vstoupí v platnost prováděcí nařízení o energetických štítcích, nebude možné účastnit se veřejných zakázek. Tato nařízení jsou totiž právními akty definovanými v Článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) s obecnou působností, jsou závazné v celém rozsahu a uplatňují se přímo ve všech Členských státech. Správní předpisy musí odpovídat zásadám legality, nestrannosti a dostatečné účinnosti výrobků. Pokud by správní orgán přijal takovou nabídku, která by byla v rozporu s novou energetickou stupnicí, dopustil by se tak jasného porušení zákona.

Existují nějaké způsoby, jak zúčastněné strany motivovat k přechodu na novou energetickou stupnici?

Evropská komise financuje několik projektů, jejichž cílem je všechny zúčastněné strany o této problematice informovat a usnadnit tak energetický přechod směrem k větší udržitelnosti. Tato opatření podpoří i další iniciativy, aby došlo k posílení kapacity veřejné správy. Například tak, že se posílí nástroje určené pro výměnu osvědčených postupů a vytvoří se více příležitostí k odbornému vzdělávání. Státní pobídky se budou udělovat na základě evropských pravidel o státní podpoře.

Chtěl bych zakoupit nový spotřebič, který by odpovídal třídě A +++ u původní energetické stupnice. Jaká by byla odpovídající třída výrobků v nově přepracované škále?

Není možné takto určit, které třídě nové stupnice výrobek třídy A +++ staré stupnice odpovídá. Nejsnazší způsob, jak porovnat rozdíly mezi starou a novou škálou energetické účinnosti, je přečíst si již i informace u nových štítků.

Existuje kromě štítků ještě nějaký způsob, jak mohu porovnat účinnost mého spotřebiče třídy A +++ staré škály s novým spotřebičem třídy A podle nové škály?

Objektivní hodnocení a porovnání bude možné díky databázi EPREL. V březnu 2021 tato databáze zpřístupnila informace o výrobcích, kterých se přeštítkování týká. Tato sekce databáze je určena především pro profesionální kupující a spotřebitele a je dostupná přes platformu vytvořenou na webových stránkách EU. Výrobci jsou povinni zpřístupnit informace o technických parametrech daných výrobků, bude tedy průběžně možné vyhledávat a uvést více podrobností a porovnávat výrobky různých dodavatelů na jedné platformě.

Jaké další informace budou uvedeny na nových štítcích?

Nové štítky vám umožní dostat se k technickým informačním listům díky QR kódu. U každého produktu umožní štítek přístup do databáze EPREL přes QR kód přímo na produktovou stránku, kde bude možné nalézt potřebné informace o daném výrobku z technického listu. Takto bude možné získat přístup ke všem strategickým informacím a urychlit a zefektivnit hodnocení ekonomických příležitostí, pokud jde o účinnost, úspory a dodržování nařízení.

Stane se nový štítek praktickým nástrojem pro společenskou odpovědnost a společenskou odpovědnost firem?

Ano, nový systém energetického štítkování přispěje k potřebám odpovědnosti firem a stane se praktickým nástrojem aktualizovaným podle nejnovějších pokynů a konsolidovaných znění mezinárodních norem na toto téma (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Nový systém štítkování poskytne příležitost organizacím a firmám ukázat, jakou pozornost věnují problematice energetiky a životního prostředí pomocí nástroje, který je odpovědný, pro zúčastněné subjekty snadno rozeznatelný a usnadňuje šíření informací o společenské odpovědnosti organizace.