Jaké jsou hlavní rozdíly mezi starým a novým štítkem?

  • Pro všechny produkty se bude používat jednotná škála A-G. A+/A++/A+++ již nebudou existovat.
  • V pravém horním rohu štítku je nově uveden QR kód, který obsahuje přímý odkaz na databázi štítků Evropské komise, aby se zajistila transparentnost a snadnější průzkum a dohled trhu prováděný státními úřady.
  • Energetická spotřeba produktů bude zobrazena výraznějším, jednotným způsobem.
  • Dolní část štítku obsahuje různé piktogramy informující o vlastnostech vybraného produktu. Některé piktogramy zůstávají stejné jako u starého štítku, některé byly upraveny a jiné byly nově přidány.

S čím dalším je u nových štítků nutné počítat?

Třídy účinnosti

  • Nejúspornější produkty, které mají nyní třídu A+++, budou přibližně odpovídat třídě A až C nového štítku. Přesné přeškálování záleží na konkrétní produktové kategorii, upravuje se totiž i systém měření spotřeby energie.

Piktogramy

  • Nová verze štítku bude používat většinu piktogramů ze starého štítku. Některé piktogramy však byly mírně upraveny a bylo přidáno několik nových (např. spotřeba v módu vysoce dynamického rozsahu (HDR) u televizorů a obrazovek, doba praní u praček).

Databáze produktů EU a QR kód

Všechny produkty označené štítkem by měly být dle legislativy zaregistrovány v nové databázi produktů EU (EPREL), vkládání údajů mají na starosti výrobci/obchodníci. Databáze poskytuje další údaje o produktech, které nejsou uvedeny na štítku. Databáze je rozdělena do dvou oddílů pro různé cílové skupiny:

  • Oddíl pro průzkum trhu: Tento oddíl je přístupný pouze institucím provádějícím průzkum a dozor trhu. Zde uvedené údaje mají primárně sloužit k usnadnění průzkumů a dozoru trhu – týká se například ověřování pravosti deklarací u jednotlivých výrobků.
  • Oddíl pro spotřebitele, profesionální kupující, obchodníky a další uživatele: Tento oddíl bude přístupný od léta 2020. Do března 2021 zde budou uváděny údaje o produktech týkající se starého (současného) štítku. Údaje týkající se nového štítku budou přístupné od března 2021.

Údaje v databázi produktů budou přístupné přímo ze stránek EU, popř. pomocí QR kódu uvedeného na štítcích. Speciální aplikace, kterou v současnosti vyvíjí nezávislé organizace, umožní porovnat údaje o produktech a spočítat náklady.