Nový štítek pro chladicí spotřebiče s prodejní funkcí

Tento energetický štítek pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí nenahrazuje žádný starý štítek a je zcela nový.

Poznámka a)

  • pro chladicí prodejní automaty: součet čistých objemů všech prostorů s provozními teplotami chlazení (v litrech) pro
  • všechny ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí: součet distribučních ploch s provozními teplotami chlazení (v m2)
  • pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami chlazení: piktogram a hodnoty (l nebo m2) se neuvádějí

Poznámka b)

 • pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory s provozními teplotami chlazení mají stejnou teplotní třídu, kromě chlazených prodejních automatů: teplota nahoře je nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení (°C); teplota dole je nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení (°C), nebo nejvyšší minimální teplota všech M-balíčkú v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení (°C)
  • pro chlazené prodejní automaty: teplota nahoře je maximální naměřená teplota produktu v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení (°C); teplota dole se neuvádí
  • pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami chlazení: piktogram a hodnoty se neuvádějí

Poznámka c)

  • pro všechny chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí kromě prodejních automatů: uvádí se součet distribučních ploch s provozními teplotami mrazení (v m2)
  • pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami mrazení: piktogram a hodnoty se neuvádějí

Poznámka d)

  • pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory s provozními teplotami mrazení mají stejnou teplotní třídu, kromě chlazených prodejních automatů: teplota nahoře je nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami (°C); teplota dole je nejnižší teplota nejchladnějšího M--balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení (°C) nebo nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení (°C)
  • pro chlazené prodejní automaty: teplota nahoře je maximální naměřená teplota produktu v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení (°C); teplota dole se neuvádí
  • pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami mrazení: piktogram a hodnoty ve stupních Celsia (°C) podle oddílu X se neuvádějí.