Energetické štítkování v kamenných prodejnách - návod pro prodejce

Jedním je základních předpokladů fungování energetického štítkování je jejich dostupnost pro zákazníky na místě prodeje. Předkládaná publikace představuje praktický návod pro provozovatele kamenných prodejen, jak mají být energetické štítky zpřístupněny zákazníkům, aby se podle nich spotřebitelé před výběrem daného produktu mohli rozhodovat. Publikace obsahuje nejenom souhrn požadavků příslušné legislativy, ale na konkrétních příkladech demonstruje i správné umístění energetického štítku, stejně tak jako nejčastější chyby v této oblasti.